Phone: 0915 777 555
Address: 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, HCM

A. Catalogue tấm nhôm ngoại thất

B. Catalogue tấm nhôm nôi thất

1. Tấm Alpolic/fr

7. Tấm Alpolic LT

2. Tấm Alpolic A2

8. Tấm Alpolic FR

3. Tấm Alpolic SCM

9. Tấm Al-leader biển quảng cáo

4. Tấm Alpolic TCM

10. Hệ lắp trần giấu đố

5. Tấm Alpolic CCM

6. Tấm Alpolic ZCM

 

C. Thông số kỹ thuật

D. Bảng màu

11. Thông số kỹ thuật Alpolic A2

19. Bảng màu Solid

12. Thông số kỹ thuật Alpolic/fr

20. Bảng màu Matte

13. Thông số kỹ thuật Alpolic TCM

21. Bảng màu Pattern và 21a bảng mà Pattern bổ sung

14. Thông số kỹ thuật Alpolic SCM

22. Bảng màu Prismatic mới

15. Thông số kỹ thuật Alpolic CCM

23. Bảng màu vân xước

16. Thông số kỹ thuật Alpolic ZCM

24. Bảng màu anodize
17. Thông số kỹ thuật Alpolic/fr LT 25. Bảng màu tấm nội thất LT dày 3mm
18. Thông số kỹ thuật Alpolic RF 26. Bảng màu nội thất Inner light dày 2mm

 

E. Tiêu chuẩn áp dụng

D. Hướng dẫn kỹ thuật

27. ASTM-E119 CN chống cháy 2 giờ

35. Hướng dẫn an toàn vật liệu

28. EN13501-1 CN VLXD chống cháy châu âu

36. Hướng dẫn kỹ thuật

29 AAMA2605 Tiêu chuẩn sơn

37. Hướng dẫn lắp đặt

30. Chứng nhận sơn công nghệ FEVE-Flourocarbon.

38. Hướng dẫn vệ sinh bảo trì

31. VLXD phù hợp công trình thiết kế LEED.

39. Thư bảo hành mẫu- Tấm

32. Lumiflon công nghệ sơn tiến bộ.

40. Thư bảo hành mẫu- lớp sơn
33. ISO 14001 41. Vật liệu bền vững
34. ISO 9001 42. Hướng dẫn tổng quát -2019