Phone: 0915 777 555
Address: 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, HCM

CHỐNG THẤM VÁCH KÍNH VÀ TẤM ỐP TÒA NHÀ

Hệ mặt dựng kính của các tòa nhà khi vào mùa mưa lại xuất hiện mối lo thấm nước. Việc thấm nước vào các vách kính có nhiều nguyên nhân.SHIMEZ lắng nghe hiện trạng báo cáo từ Khách hàng, đánh giá hiện trạng bằng việc Khảo sát và Thực hiện tư vấn đưa đến giải pháp hữu hiệu nhất cho Khách hàng từ những thông tin ghi nhận được từ khảo sát.

Có 2 bước đánh giá cơ bản SHIMEZ thực hiện:

  1. SHIMEZ thực hiện Khảo sát hiện trạng, đánh giá nguyên nhân gây thấm nước Hệ thống Tấm ốp,Vách kính và đề xuất Biện pháp Thi công nhằm khắc phục toàn bộ nguyên nhân thấm nước có thể tiếp tục điễn ra trong tương lai.
  2. SHIMEZ có thể loại trừ, hoặc có thể không lường trước được một vài nguyên nhân (căn nguyên) có thể gây THẤM CỤC BỘ trong tương lại như: Các liên kết, khiếm khuyết, dấu kín, che khuất bên trong của Hệ khung nhôm, mà chỉ có tháo ra toàn bộ 100% khung nhôm mới tìm kiếm và khắc phục được. Nhưng điều này là rất khó khăn và chi phí cao.