Phone: 0915 777 555
Address: 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, HCM
blog img
FACADE ENGINEERING
Mặt dựng tòa nhà (Façades Building) là một trong những thành phần lớn nhất, quan trọng nhất trong hiệu năng và thẩm mỹ tổng thể của tòa nhà. Kỹ sư Façade (Kỹ sư mặt dựng) là sự kết hợp của nghệ thuật và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề về thẩm mỹ, môi trường và kết cấu để đạt được hiệu quả trong việc che chắn cho tòa nhà.
Các công ty chuyên nghiệp được lập ra cho lĩnh vực này trong ngành xây dựng với các kỹ sư làm việc ở bộ phận kỹ thuật của công ty sản xuất mặt dựng. Thông thường, các kỹ sư Façade có trình độ chuyên môn về kỹ thuật mặt dựng sẽ tư vấn đội ngũ thiết kế của dự án xây dựng như kiến trúc sư, chủ đầu tư, ban quan lý xây dựng và nhà sản xuất.
Các kỹ sư Façade phải xem xét các khía cạnh như thiết kế, chứng nhận, chế tạo và lắp đặt mặt dựng của tòa nhà để đảm bảo hiệu năng của vật liệu, thẩm mỹ, kết cấu, độ bền, an toàn và khả năng vận hành, an ninh và khả năng bảo trì, bảo dưỡng. Các chuyên môn cần có bao gồm các vấn đề như tính toán động lực học chất lỏng, truyền nhiệt công trình 2 và 3 chiều, ứng xử của vật liệu, phương pháp sản xuất, kỹ thuật kết cấu và vận chuyển.
Theo thời gian, các kỹ năng chuyên môn cần thiết trong lĩnh vực này đã vượt qua khả năng của kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu, kỹ sư cơ khí khi các tòa nhà được thiết kế phức tạp hơn với sự ra đời của Mô hình thông tin xây dựng (BIM).
Mặt dựng tòa nhà được coi là một trong những thành phần đắt nhất và có rủi ro cao nhất trong bất kỳ dự án lớn nào. Trong lịch sử, mặt dựng tòa nhà ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà nhiều nhất và bị thay đổi để thích ứng với nhu cầu về hiệu suất năng lượng và môi trường tốt hơn. Kết quả là kỹ thuật mặt dựng đã trở thành một ngành khoa học theo đúng nghĩa của nó.
Tại Anh, một cơ quan chuyên môn đã liên kết với ngành công nghiệp được gọi là Hiệp hội Kỹ thuật Mặt dựng (Society of Façade Engineering). Trình độ chuyên môn về ký thuật mặt dựng sẽ được công nhận bởi Hiệp hội Kỹ thuật Mặt dựng bao gồm cả trình độ Thạc sĩ về kỹ thuật mặt dựng. Chứng nhận có thể được cấp bởi đại học Bath, Đại học kỹ thuật Delft hoặc Detmolder Schule fur Architektur und Innenarchitekter Hochschule, các bằng cắp khác sẽ được chứng nhận với hội đồng thành viên.

Leave a Reply