Phone: 0915 777 555
Address: 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, HCM
blog img
XỬ LÝ BỀ MẶT NHÔM
Ngày nay mọi người đều quen thuộc với các ứng dụng của nhôm và hợp kim của nó và phần lượng lớn các ứng dụng chủ yếu là do khả năng chống ăn mòn tuyệt vời của kim loại này.
Khả năng chống ăn mòn của nhôm đạt được do ái lực của kim loại này đối với oxy. Kim loại mới cắt khi tiếp xúc với không khí sẽ tạo ra một màng oxit rất mỏng bao phủ bề mặt của nó.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần mức độ bảo vệ cao hơn (chống ăn mòn hoặc kháng hóa chất), thay đổi tính chất bề mặt (màu sắc, kết cấu, v.v.) hoặc tạo các đặc tính bề mặt kỹ thuật theo yêu cầu (tăng khả độ cứng và năng chống mài mòn, đạt được lớp phủ với đặc tính chống ma sát, lớp phủ với cường độ liên kết tăng, v.v.).
Khi đó cần các biện pháp xử lý bề mặt nhôm như Anot hóa (Anodizing), sơn hoặc mạ.
SỰ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC KHI ANODIZING, MẠ VÀ SƠN
Anodizing là một quá trình điện hóa trong đó phần được tạo ra cực dương. trong quá trình anot hóa, lớp phủ được tạo ra bởi “phản ứng” của kim loại với “ion” của chất điện phân tạo ra một lớp phủ có thể tích lớn hơn chất nền nhôm.
Thông thường có sự gia tăng tổng thể về kích thước của chi tiết sau khi anodizing.
Đối với anot hóa lưu huỳnh và crom thông thường, sự tăng kích thước tổng thể này khoảng một phần ba độ dày lớp phủ; đối với quá trình anot hóa cứng, nó chỉ bằng một nửa độ dày lớp phủ.
Sự khác biệt cơ bản giữa anot hóa, mạ và sơn là anot hóa được tạo ra từ chất nền, trong khi mạ hoặc sơn được lắng đọng trên kim loại nền.

Leave a Reply